TAYA MOTOR khai trương Showroom số 6 tại số 6 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội