SINH VIÊN HỌC TẠI HÀ NỘI ĐĂNG KÝ BIỂN XE MÁY NHƯ THẾ NÀO?