KHUYẾN MẠI: CHÀO NĂM HỌC MỚI 2019, CUB 81 LUXURY TAYA CHỈ 13.999.000