15.999.000₫ SALE SẬP SÀN #GIORNO, KHÔNG CẦN BẰNG LÁI